In Allmänt om avel

Med avelsindex försöker man skilja de egenskaper som hingsten kan ge vidare till sina avkommor från de egenskaper som är miljöpåverkade. Denna teknik har utvecklats och idag kan man med en varierande grad av säkerhet mäta och kvantifiera hingstens förärvingsegenskaper. Om man har ett föl beror avelsindex på fölets släktingar. Dessa härstamningsuppgifter vägs efter sin plats och tyngd i stamtavla. När fölet sedan har vuxit upp och börjat tävla i tillexempel trav kollar man på fölets prestationer. Avkommans prestationer visar om den kommer att leva upp till sina arvsmässiga förväntningar eller inte. Med avelsindex undersöker man som sagt arvbarhet för att se vilka av hingstens egenskaper som går i arv och vilka som är miljöpåverkade. Denna arvbarhet brukar man beskriva med ett tal mellan 0 och 1. Denna siffra får man fram genom att kolla på en mängd olika faktorer som antalet starter och prissumman. Med hjälp av avelsindex kan man få fram hur mycket av din hingst bra egenskaper kan gå i arv och hur mycket som beror på miljön där den växte upp. Detta visar då hur bra din avelshingst är för att avla fram nya travhästar. Oavsett vad man tycker om avel kan man inte bortse från fakta. Det är effektivt och det fungerar. Avel är utan tvekan det bästa och enklaste sättet att förändra ett djur så att det bättre passar oss människor och våra behov. Det är en tradition som går tillbaka hundratals år och det är en tradition som säkerligen kommer att finnas i flera hundra år till. Avel har blivit populärt och vi blir allt bättre på det. Men finns det en gräns för när vi borde sluta?