In Allmänt om avel

2010 lanserades ett nytt system för avelvärdering av varmblodiga hingstar. Detta system är mer anpassat för dem som äger ett sto och siktar på att göra det lättare för dem när de ska välja en avelshingst att para sitt sto med. Att låta sin avelshingst genomgå en avelsvärdering är helt frivilligt men om en avelvärdering inte görs kommer avkommorna inte få vissa fördelar. De kommer till exempel inte få delta i de största unghästloppen såsom Svensk Uppfödningslöpning, Kriteriet/Oaks, StoChampionatet, Svenskt Travderby/Derbystoet eller Breeders´ Crown. Förutom detta kommer avkommorna inte heller kunna få uppfödarpremier eller delta i premielopp. Det är således i det närmaste en nödvändighet att avelsvärdera avelshingstar eftersom det annars kommer vara mycket begränsad efterfrågan på avkommor efter hingsten. För en hästuppfödare är det viktigt att avkommorna är säljbara och/eller har möjligheter att delta i unghästloppen för att kunna tjäna mer pengar under sin livstid.

Genom att genomföra en avelsvärdering får hingstägaren också en idé om värdet på avelshingsten i förhållande till andra hingstar, dvs man får en uppfattning om hur hingsten bör prissättas vid betäckning.

Vid en avelsvärdering så vägs hästen egenskaper och meriter samman till en helhetsbild. Detta är då det förväntade avelsvärdet. I denna registrering av hingstens egenskaper ingår även en hälsoundersökning. Denna hälsoundersökning innehåller bland annat en röntgen och en bedömning av hästens temperament. Avelsvärdering består av tre olika delar: prestation, stam och veterinärt och vi kommer översiktligt gå igenom alla tre faktorerna nedan.

Prestation

När man kollar på prestation kollar man på alla hästens prestationer. Man kollar till exempel på vilken konkurrens hingsten har tävlat i och vilken ålder den utförde dessa prestationer. Man kollar främst på prestationerna till och med fem års ålder eftersom man sedan tidigare vet att äldre hästar har en låg arvbarhet. När man bedömer hästens avelsvärde är prestation den del som väger tyngst. Några saker man kollar på är:

  • Hästens årliga resultat
  • De fem vinstrikaste prestationerna
  • En sammanfattning av hingstens prestationsförmåga

Stam

Här kollar man mest på de närmaste släktingarna. Man kollar på deras statistik och prestationer. Man brukar också kolla på hur vanligt det är att egenskaper med hög arvbarhet brukar gå i arv så man vet hur stor chansen är att fölet ärver hingstens bra egenskaper. I denna bedömning ingår en sammanfattning av härstamningen. För en djupare diskussion, se särskild artikel om härstamning.

Veterinärt

För denna bedömning genomgår hingsten en mycket grundlig veterinärundersökning där man till exempel kollar på gamla skador och röntgenmässiga förändringar. Man lägger extra uppmärksamhet på defekter som man sedan tidigare vet har en stor chans att bli nedärvda. Man kollar också extra mycket på svagheter som kan vara ett problem för just en avelshingst som defekter i könsorganet.

Det högsta poäng du kan få är 100 poäng och det lägsta är 0. Om avelshingsten får mellan 100 och 86 poäng så får den bedömningen ”Mycket högt”. Får den mellan 85 och 71 får den ”Högt”. 55 till 41 poäng ger bedömningen ”Lågt” och mellan 40 och 0 ger bedömning ”Mycket lågt”.

Avelsvärdering har haft en stor påverkan på travsport och är en av anledningarna till att Sveriges starka ställning inom travsporten. När din avelshingst sedan har fått några avkommor kan du låta den genomgå en s.k. avkommeprövning. Utöver avelsvärdering och avkommeprövning så tittar en del stoägare även på Avelsindex som är ett rent genetiskt mått.

För att läsa mer om Tumble Dusts avelsvärdering hänvisar vi dig till travsport.se.