In Allmänt om avel

En avkommeprövning görs faktiskt inte på din avelshingst utan på hästens avkommor som namnet antyder. För att prövningen ska genomföras ska hingsten ha avkommer i åldern 3–5 år som springer på trav. Man brukar genomföra testet när hingsten har sin tredje kull av avkommor ute på travbanan. Vid denna avkommeprövning granskar man bland annat antalet avkommor som startat på travbanan vid tre års ålder, den genomsnittliga prissumman som de har vunnit vid trav och det genomsnittliga antalet starter hingsten avkommer har gjort. Efter denna granskning får din avelshingst ett värdeomdöme som följer denna modell: ”Elit” vilket betyder att hingsten har en utomordentligt förvärning, ”A” vilket betyder att hingsten har en mycket god förvärning, ”AB” vilket betyder att hingsten har en god förvärning, ”B” som betyder att hingsten har en godtagbar förvärning och sist ”C” som betyder att hingsten ej har uppnått rasens genomsnitt. Med hjälp av denna modell kan sedan uppfödare välja om de vill använda din hingst för att avla fram nya travhästar eller inte.