In Allmänt om avel

Härstamning är en viktig parameter vid bedömning av en hingsts avelsvärde. Idag finns det tillgång till ett bra underlag när det gäller bedömning av hingstarnas härstamning. Tidigare generationers prestationer måste jämföras med den standard som hästmaterialet hade i den kull de själva tillhörde. Detta göra att analysen av härstamningen tar tid men det är samtidigt en mycket viktig del för att bedömningen skall bli riktig. Härstamningen ger maximalt 40p (av totalt 100p) vid den totala sammanvägningen. Avelsfakta samlas in från Svensk Travsport, United StatesTrotting Association (USTA) och andra utländska förbunds databanker. Även dagsaktuell BLUP anses vara viktigt information.

Vid analysen tas hänsyn till den minskade gemensamma arvsmassa som sker vid varje generationsväxling. Denna minskning sker snabbt, t ex har halvsyskon endast ca 25% gemensamma anlag (kan variera något baserat på övrig gemensam stamtavla). På samma sätt så bär fölet ca 25 procent av farfar/morfars arvsanlag och i fjärde ledet i stamtavlan är vi nere på ca 6.3% om inte inflytandet har förstärkts genom linjeavel.

Inom aveln talas det ibland om klassiska stamston, men det finns anledning att ifrågasätta om dessa verkligen har någon faktisk påverkan på arvsmassan då dessa ligger kanske sex eller sju generationer bakåt i tiden. Det finns de som hävdar att vissa hingstar och ston skulle ha starkare gener och att därför deras arvsmassa skulle överleva men detta är inte något som tas hänsyn till vid avelsvärdering. Istället utgår man då ifrån den faktiska arvsmässiga påverkan som individer i en hästs stamtavla de facto har.

En annan fråga som studeras när en bedömning av härstamningen görs vid avelsvärdering är det s k generationsintervallet, dvs tiden mellan generationsväxlingarna i stamtavlan. Teorin är att kortare generationsintervall ger snabbare framsteg i aveln och därför bedömer man hur modern hingstens stamtavla är.

Vid bedömningen av prestationerna i en syskonskara så ligger fokus på att det skall finnas en jämnhet gällande hög prestationsförmåga snarare än att det finns enskilda toppar i syskonskaran. Ett sto som lämnat många individer med hög prestationsförmåga anses ha hög avelsmässig säkerhet och det innebär att individer i högpresterande syskonskaror värderas högt.

Källa: Avelsvärdering av travhingstar (Svensk Travsport)