In Nyheter, Uncategorized

Hur bedömer man om en avelshingst är prisvärd? För hingstar som har varit verksamma i aveln under en längre tid går det såklart att jämföra hur stor andel som kommit till start, intjäning etc. Dessa jämförelser blir såklart inte helt jämförbara då det kan vara stor skillnad på vilka ston som har betäckts.

För Tumble Dust och många andra avelshingstar som är nya i aveln är det ännu svårare att bedöma huruvida de är prisvärda. Vi har dock gjort ett försök genom att lista avelshingstar som är relativt färska i aveln och gjort en jämförelse mellan skattat avelsvärde och priset för att betäcka med respektive hingst.

Baserat på denna jämförelse tycker vi att Tumble Dust ser riktigt prisvärd ut! Värt att notera är att Villiam som enligt uppgift är fullbokad för 2018 kostar 93.000 kronor jämfört med 14.000 kronor för Tumble Dust, men har ett lägre skattat avelsvärde.

Start typing and press Enter to search