In Nyheter

Tumble Dusts första avkomma, Tumble Boy har satts i träning hos Jerry Riordan. Än så länge tränas han såklart i beskedliga farter, omkring 1.45, men Jerry Riordan tycker det är en fin individ och låter hälsa att: “Tumble Boy is very nice guy. Real good trotter!”.